Články vytvořené v Takiwasi

Dokumentace dostupná v následujícím seznamu je souhrným materiálem vytvotřeným Centrem Takiwasi během let jeho výzkumné činnosti.

1.
Liána smrti ve službe životu

Autor : Veronika Kavenská

Cislo 20, Jaro 2017, Gymnasion, Casopis pro zazitkovou pedagogiku, Rocnik 11, Cislo 1. p. 17-22.

Sdílet :

Ayahuasca je pralesní liána, ze které původní domorodé kmeny brazilské, peruánské, kolumbijské a ekvadorské Amazonie připravují odvar, jenž jim umožňuje vstoupit do kontaktu s duchovním světem, aby v něm hledaly odpovědi na své osobní problémy, problémy komunity nebo obtíže související se zdravím pacienta. V současné době přitahuje také velký zájem západní společnosti, a tak do Jižní Ameriky každoročně přilétají tisíce turistů, aby zde podstoupili tradiční ayahuaskový ritual a na mnoha místech v Evropě se konají sezení s ayahuaskou vedená přizvanými jihoamerickými léčiteli.

2.
Marihuana – anděl nebo dábel?

Autor : Jacques Mabit

Datum vydání: Takiwasi Magazine č. 5, 1997 Přeloženo z ENG do CZE: Martin Pešek, Hodnocení: Veronika Kavenská, Veronika Píšková.

Sdílet :

Marihuana (Canabis Sativa) se stala v dnešní době předmětem živé debaty a to proto, že je typickým příkladem sporu mezi zastánci volného užívání psychoaktivních látek na straně jedné a jeho odpůrci na straně druhé. Takto vyhraněné postoje ukazují pouze dvě uzavřené možnosti: první, která je skromně zahalena v obalu tolerance, svobody a pseudoandělského přístupu k rostlinám; a druhou, která démonizuje všechny rostlinami vyvolané změněné stavy vědomí odkazujíce při tom na světový nárůst drogové závislosti. Člověk, který přivede řeč na téma legalizace, riskuje, že bude vnímán buď jako představitel „establishmentu“ (tradiční a konzervativní vládnoucí třídy společnosti - pozn. předkladatele) snažící se zachovat morální pořádek, a nebo naopak jako nezodpovědná osoba neschopná čelit výzvám moderního světa, často spojovaná s érou hippies.

3.
Možnosti využití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí

Autor : Veronika Kavenská

Publikováno v Adiktologie (8)1, 2008, p. 32-40.

Sdílet :

Halucinogeny jsou hluboce svázány s našimi kořeny, předky a jejich rituály. Už české výzkumy z 50. a 60. let ukazují, že nám mohou být v psychoterapii pomocníkem a spojencem. Např. Hausner a Doležal (1963) udávají zlepšení po intoxikaci LSD u 75 % z 50 pacientů s různými obtížemi. Podrobnějším popisem a zmapováním úspěchu terapie s LSD se věnují ve své práci Roubíček (1961) a Grof s Dytrychem (1964). Hlavní přínos při léčbě psychedeliky viděli čeští výzkumníci v urychlení terapeutického procesu, odkrytí potlačených traumat, odstranění bloků a ve vybavování zapomenutých vzpomínek (Roubíček, 1961).

4.
Takiwasi. Využití šamanských postupů a ayahuasky v léčbě závislostí

Autor : Veronika Kavenská

MEZI BŘEHY 2, Komunitní časopis české analytické psychologie, Vychází pod záštitou ČSAP – České společnosti pro analytickou psychologii (jungovskou psychoterapii), Uzávěrka: 3. říjen 2012, p. 29-42.

Sdílet :

Do centra Takiwasi jsem poprvé zavítala před šesti lety jako studentka zajímající se o domorodou medicínu a přechodové rituály jihoamerických kmenů. Pobyla jsem tam měsíc a půl a zásadně to ovlivnilo můj život a jeho směřování. Podruhé jsem Takiwasi navštívila před třemi lety, abych tam strávila rok v roli psychologa a mohla výzkumně zmapovat a na vlastní kůži zakusit, jak velký potenciál pro duševní a duchovní růst amazonská tradiční medicína nabízí. O některé ze svých zkušeností bych se chtěla podělit prostřednictvím tohoto textu.

5.
Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu

Autor : Veronika Kavenská, Hana Simonová

Anthropologica Integra, Vol 5, nº1, 2014 p. 51-63. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2014-1-51

Sdílet :

Výzkum je zaměřen na osoby, které se vydaly do amazonských pralesů užívat přírodní halucinogen ayahuasku v kontextu „šamanského“ rituálu. Tento jev popisovaný antropology od 70. let. 20. stol. jako tzv. „šamanský turismus“ je stále aktuálnější především mezi obyvateli zemí Evropy a USA. Našim cílem bylo zmapovat, jakým způsobem ayahuaskový šamanský turismus probíhá – motivaci osob, které tento druh zkušenosti vyhledávají, přínosy, rizika a následnou integraci této neobvyklé zkušenosti.

Formulario de contacto

×